Interessante links en nieuwtjes

Nieuws:

EA en Vives samen in zee!

De Educatieve Academie vzw en Hogeschool Vives hebben een samenwerking uitgebouwd met als resultaat dat vanaf het academiejaar 2017-2018 de Vierjarige Therapeutenopleiding wordt ongevormd tot een Postgraduaat Psychotherapie in de Interactionele Vormgeving, Integratieve Psychotherapie en Counseling met clientgerichte-experientele basis!

Lees hierover meer viahttp://educatieve-academie.be/ea-en-vives-samen-zee/

Links:

Vind een Psycholoog: https://www.vind-een-psycholoog.be/zoeken/jespers.html       

HSP Vlaanderen: http://www.hspvlaanderen.be/ 

The highly sensitive person (Elaine Aron); http://hsperson.com/

Geestelijk gezond Vlaanderen: http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/

Psychologencommissie: https://www.compsy.be/

Agentschap Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/

Fit in je hoofd: https://www.fitinjehoofd.be/

Gezondheid en Wetenschap: http://www.gezondheidenwetenschap.be/

Educatieve Academie: http://educatieve-academie.be/

 

Afdrukken E-mail